ODLUKA DIREKTORA Komunalno-Zabok d.o.o. o mjerama sprečavanja bolesti COVID – 19

ODLUKA DIREKTORA Komunalno-Zabok d.o.o. o mjerama sprečavanja bolesti COVID – 19 temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020. i čl. 11. Statuta Društva Komunalno-Zabok d.o.o.